Sändningsschema för ”Do you remember”.

Sänds varje vardag kl. 13 – 15 med repris vardagen efter mellan 21-23.

Datum År Programledare
21-jun 50-54 Kent & Bengt
22-jun 1960 Anki & Janne
23-jun 1970 Anki & Janne
24-jun 1980 Lasse Lindberg
25-jun 1990 Lasse Lindberg
28-jun 1955 Kent Ryberg
29-jun 1961 Bosse & Åke H.
30-jun 1971 Josefin Larsson
01-jul 1981 Annika & Simon
02-jul 1991 Katarina & Torsten
05-jul 1956 Thomas André
06-jul 1962 Christer & Kent
07-jul 1972 Christer & Kent
08-jul 1982 Marina & Bill
09-jul 1992 Andreas Hjerpe
12-jul 1957 Werna & Jim
13-jul 1963 Claes Magnusson
14-jul 1973 Mikael Westman
15-jul 1983 Torsten Reinhardt
16-jul 1993 Johnny Lundholm
19-jul 1958 Gunnar Bergqvist
20-jul 1964 P.O. Almqvist
21-jul 1974 Stefan & H. Jutbrink
22-jul 1984 Leif & Inger Lundvall
23-jul 1994 Annika & Simon
26-jul 1959 Torgny & Peter
27-jul 1965 David Swinglehurst
28-jul 1975 Leif & Inger Lundvall
29-jul 1985 Claes Magnusson
30-jul 1995 Kent Ryberg
02-aug 2000-tal Johanna & Joakim
03-aug 1966 P.O. Almqvist
04-aug 1976 David Swinglehurst
05-aug 1986 Kent & Gunnar
06-aug 1996 Kent Ryberg
09-aug 2000 Janne Johansson
10-aug 1967 Stefan & H. Jutbrink
11-aug 1977 Claes & David
12-aug 1987 Johnny Lundholm
13-aug 1997 Anders Hilmersson
16-aug 2000-tal Claes & David
17-aug 1968 Marina & Bill
18-aug 1978 Torgny & Peter
19-aug 1988 Kristin Lexér
20-aug 1998 Anders Hilmersson
23-aug 2000-tal Kent Ryberg
24-aug 1969 Willy & Mats
25-aug 1979 Willy & Mats
26-aug 1989 Janne Johansson
27-aug 1999 Johanna & Joakim